ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์บทความเกี่ยวกับ Covid-19
<คลิกอ่านได้ที่นี่>Infographic ศูนย์โรคหัวใจ

...
ฉีดสีและบอลลูนหลอดเลือดหัวใจ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
...
PM 2.5 มีผลเพิ่มความเสี่ยงต่อหัวใจ
...
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
...
ศูนย์โรคหัวใจ
...
สัญญาณ ไหลตาย อันตรายจนถึงชีวิต
...
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง กับ Covid-19
...
ค่าระดับไหน เรียกว่าความดันโลหิตสูง
...
หลักการวัดค่าความดันโลหิต
...
โรคหัวใจและหลอดเลือด ปัจจัยเสี่ยงเกิดจากอะไรบ้าง