ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

สัญญาณ ไหลตาย อันตรายจนถึงชีวิต