ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

PM 2.5 มีผลเพิ่มความเสี่ยงต่อหัวใจ