บริการทางการแพทย์

คลินิกตรวจสุขภาพ

        เรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบครบวงจร และให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในรูปแบบบุคคลทั่วไป/หน่วยงาน/บริษัท เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับทุกท่านอย่างทั่วถึง โดยทีมบุคลากรทางแพทย์ที่มีประสบการณ์


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936700, 053-934552 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658