ค้นหาแพทย์

นพ. กัมปนาท วังแสนสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อาชีวเวชกรรม

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-12:00 คลินิกโรคจากการทำงาน-Excellence ชั้น 5
อังคาร 09:00-12:00 คลินิกโรคจากการทำงาน-Excellence ชั้น 5

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา