ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์บทความเกี่ยวกับ Covid-19
<คลิกอ่านได้ที่นี่>Infographic เภสัชสนเทศ

...
สารพิษร้ายจากไซยาไนค์
...
อันตรายจากไซยาไนด์
...
กินยากับอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ำเปล่าได้มั้ย ?
...
เป็นโรคเดียวกันหรือมีอาการเหมือนกัน แบ่งยากันได้ ?
...
สามารถหยุดยา เพิ่มยา หรือลดยาเองได้ตามความเหมาะสม ?
...
กินยาเกินขนาดกว่าที่แพทย์หรือเภสัชกรบอก จะได้หายเร็วขึ้น ?
...
ลืมกินยามื้อหนึ่งแล้ว สามารถรวบยอดไปกินมื้อถัดไปได้ ?
...
กินยาดักไว้ก่อน สามารถช่วยป้องกันอาการเจ็บป่วยได้ ?
...
ความแตกต่างระหว่าง ยาเขียวหอม VS พาราเซตามอล