ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

กินยาเกินขนาดกว่าที่แพทย์หรือเภสัชกรบอก จะได้หายเร็วขึ้น ?