ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์บทความเกี่ยวกับ Covid-19
<คลิกอ่านได้ที่นี่>Infographic หอผู้ป่วยวิกฤติ

...
หอผู้ป่วยวิกฤต Intensive Care Unit
...
เพิ่มความมั่นใจ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจผู้เข้ารับบริการ