ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

เพิ่มความมั่นใจ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจผู้เข้ารับบริการ


ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ


โดยหอผู้ป่วยวิกฤตได้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ พื้นที่จุดบริการ และ จุดที่ผู้ป่วยสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ ตามแนวทางป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล


“ เพิ่มความมั่นใจ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจผู้เข้ารับบริการ ”