บริการทางการแพทย์

โรคข้อและรูมาติสซั่ม

       ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคข้อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคเก๊าต์ โรคเอสแอลอี (SLE) โรคผิวหนังแข็ง โรคไฟโบรไซติส โรคข้ออักเสบ ฯลฯ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 2,3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934613, 053-934434 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658

พบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา