ค้นหาแพทย์

ศ.นพ. วรวิทย์ เลาห์เรณูสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคข้อและรูมาติซั่ม

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 13:00 - 16:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ