ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ปวดหลังร้าวลงขา อย่านิ่งนอนใจ ไม่รีบรักษา