ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

รักษาข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง ก่อนบาดเจ็บเรื้อรัง