ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

การผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางปากไร้แผลเป็น