ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ไทรอยด์เป็นพิษ รู้ทัน รักษาได้