ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ตรวจหาสาเหตุอาการชา ด้วยคลื่นไฟฟ้าวินิจฉัย (Electrodiagnosis)