ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ท่านั่งทำงานที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) เพื่อป้องกันออฟฟิศซินโดรม