ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ตกขาวผิดปกติ ไม่รีบรักษา เสี่ยงติดเชื้อทางช่องคลอดได้