ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ใจสั่น สัญญาณไม่ดี เตือนโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ