ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

อาหารสด เก็บอย่างไรให้อยู่ได้นาน ในช่วงกักตัว