ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

คำถาม-คำตอบ วัคซีน Moderna ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
ขณะนี้ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เปิดให้ผู้รับบริการที่ลงทะเบียนจองวัคซีน


สามารถยืนยันสิทธิการรับวัคซีน Moderna ได้แล้ววันนี้


ท่านสามารถยืนยันสิทธิ์โดยการชำระค่าบริการเต็มจำนวน 1,650 2 / เข็ม หรือ 3,300 / 2 เข็ม

(ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล)


จองแล้วเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ จองได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ

รวมคำถามเกี่ยวกับการเข้ารับการฉีดวัคซีนถ้ารับวัคซีนโควิด 19 อื่นๆ ไปแล้ว เช่น sinovac / astrazeneca จะสามารถฉีด moderna ได้ไหม หรือ ควรฉีดได้เมื่อไหร่


              ข้อแนะนำการฉีดวัคซีน Moderna ซึ่งเป็นวัคซีน mRNA แบบฉีด 2 เข็มเข้ากล้ามเนื้อ โดยมีข้อแนะนำให้ฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ หรือประมาณ 28 – 42 วัน สำหรับวัคซีนทางเลือกที่หลาย ๆ คนรอคอยจะฉีด Moderna เป็นเข็มที่ 2 หรือ 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิ ซึ่งมีหลายประเทศเริ่มฉีดวัคซีนชนิด mRNA ในกรณีนี้กันมากขึ้น ทางศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จึงได้ทำข้อแนะนำไว้ดังนี้
หมายเหตุ:
  • กรณีฉีด Moderna 2 เข็ม ควรฉีดวัคซีนห่างกัน 4 สัปดาห์
  • จากการศึกษาผลการวิจัยในต่างประเทศพบว่าข้อมูลล่าสุดเป็นการกำหนดระยะเวลาที่เร็วที่สุด ที่จะสามารถเข้ารับวัคซีนได้
หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน 
วัคซีนโควิด 19 ทางเลือก Moderna เด็กฉีดได้หรือไม่
            ปัจจุบันสามารถรับวัคซีนได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป  และ กำลังมีการศึกษาการให้วัคซีนในเด็กที่มีอายุ 12-17 ปี  ทั้งนี้ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ อยู่ระหว่างการศึกษาผลวิจัยของการให้วัคซีน Moderna ในต่างประเทศ  ทั้งนี้จะมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้รับบริการเป็นระยะต่อไป

วัคซีนโควิด 19 ทางเลือก Moderna คนตั้งครรภ์ฉีดได้หรือไม่

            หากกำลังตั้งครรภ์คุณแม่สามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ตามปกติหลังมีอายุครรภ์ครบ 12 สัปดาห์หรือ 3 เดือน สำหรับผู้ที่ไม่แนะนำให้ฉีดคือคุณแม่ที่มีอาการแพ้วัคซีนจากเข็มแรกอย่างรุนแรง หรือมีข้อห้ามจากแพทย์ที่ทำการดูแลโดยตรง

 

 

รวมคำถามเกี่ยวกับการจองวัคซีน


การจองวัคซีน

            ศูนย์ศรีพัฒน์ฯได้เปิดจองวัคซีนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาและการจองในรอบถัดไปจะเปิดหลังจากสิ้นสุดการเรียกชำระค่าบริการจองวัคซีนในรอบแรก ภายหลังวันที่ กันยายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้โปรดเพิ่มเพื่อใน LineOA : @sriphat เพื่อติดตามข่าวสารและประกาศจากศูนย์ศรีพัฒน์ฯ

           

การชำระเงิน

            ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เริ่มเปิดให้ผู้จองวัคซีนลำดับที่ 1- 60,000 สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 2-5 กันยายน 2564 ในช่วงเวลา 6.00 – 21.00  น.  และ จะปิดรับการชำระเงินในวันที่  กันยายน 2564 เวลา 18.00 น.

หมายเหตุ   เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ท่านไม่สามารถยืนยันการชำระค่าบริการได้ และขอถือว่าท่านสละสิทธิ์การจองวัคซีน ทั้งนี้ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จะทำการจัดสรรวัคซีนให้แก่ผู้รับบริการที่รอการสำรองในลำดับถัดไป

 

ขั้นตอนการชำระเงิน

 


จะเปิดจองวัคซีนได้อีกครั้งเมื่อไหร่

            ภายหลังวันที่ กันยายน 2564 เป็นต้นไป โปรดเพิ่มเพื่อใน LineOA : @sriphat เพื่อติดตามข่าวสารและประกาศจากศูนย์ศรีพัฒน์ฯ

 

ยกเลิกการจองและขอคืนเงินหลังจากชำระเงินได้หรือไม่

            ภายหลังการยืนยันสิทธิ์การรับวัคซีนโดยการชำระเงินแล้ว ศูนย์ศรีพัฒน์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี

 

จองสิทธิ์แล้วสามารถมาฉีดภายหลังได้หรือไม่

            ผู้รับบริการที่ชำระเงินแล้วสามารถเก็บสิทธิ์ไว้จนถึง "ช่วงระยะเวลาอายุของวัคซีน" เนื่องจากวัคซีน Moderna คือ วัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ-1273 ( mRNA-1273) เป็นนวัตกรรมล่าสุด แตกต่างจากวัคซีนทั่วไปที่เป็นโปรตีนหรือเชื้อโรคที่ถูกทำให้ตาย และต่างจากวัคซีนชนิดที่ใช้ไวรัสพาหะ (Viral Vector Vaccine) ซึ่งในกรณีที่ขวดวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดสามารถเก็บรักษาได้สูงสุด 7 เดือน ในอุณหภูมิ -25 ○C ถึง -15 ○C เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดอายุของวัคซีน จะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานวัคซีนลดลง ทั้งนี้ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จะประกาศวันสิ้นสุดอายุของวัคซีนที่จะให้บริการได้ ภายหลังจากได้รับมอบวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม 

รวมคำถามเกี่ยวกับการโอนสิทธิ์วัคซีน


การยกสิทธ์/โอนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นสามารถทำได้หรือไม่

            หลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเพื่อยืนยันสิทธิ์ของท่านเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ไม่สามารถเข้ารับบริการได้ ผู้รับบริการสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 

การยกสิทธ์/โอนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ใครได้บ้าง

            ผู้ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซันสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้รับบริการท่านอื่นได้โดยไม่จำกัดรายชื่อ

 

จะสามารถโอนสิทธิ์ได้เมื่อไหร่

            ภายหลังปิดระบบการรับชำระค่าบริการ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จะเปิดให้ผู้รับบริการที่จองคิวและชำระเงินสำเร็จ สามารถโอนสิทธิ์วัคซีนของท่านผ่านระบบอีกครั้งโปรดรอประกาศ ผ่านช่องทาง LineOA และ Facebook ของศูนย์ศรีพัฒน์ต่อไป

 

 

รวมคำถามเกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการ

 

วัคซีนมีจำนวนเพียงพอหรือไม่

            สำหรับทุนท่านที่จองวัคซีนกับทางศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ขอให้วางใจว่าท่านจะได้รับบริการวัคซีนตามลำดับการจองของท่าน ซึ่งมีจำนวนวัคซีนเพียงพอสำหรับทุกท่าน 

 


วัคซีนจะมาเมื่อไหร่

            จากการติดตามความคืบหน้า การนำเข้าวัคซีน Moderna ระหว่าง องค์การเภสัชกรรมกับบริษัทซิลลิคฯ ตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นา อย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันว่าได้มีการเร่งนำเข้า วัคซีน Moderna ยังคงดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งว่าคาดล็อตแรกจะสามารถส่งมอบได้ในต้นไตรมาส ปี 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม) และส่งมอบอย่างต่อเนื่องจนครบในไตรมาส ปี 2565 (มกราคม - มีนาคม)

 

ศูนย์ศรีพัฒน์จะเริ่มให้บริการเมื่อไหร่

            ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จะสามารถเริ่มให้บริการได้ภายหลังการรับมอบวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม  โดยยังคงดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มทยอยให้บริการได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2564 ถึง ไตรมาส ปี 2565  และโปรดติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ผ่านช่องทาง LineOA และ Facebook ต่อไป

 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์  080-4921515 / 062-3106972
หรือช่องทาง LineOA : @sriphat