ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ควรตรวจสุขภาพก่อนฉีดวัคซีนโควิด - 19 หรือไม่?