ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

โควิด-19 และเด็ก


อ.พญ.จิตรลดา ศรีปัญญา

กุมารแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์

รหัสเอกสาร PI-IMC-373-R-00

อนุมัติวันที่ 24 มิถุนายน 2564

 

 

ไวรัสโควิด-19 คืออะไร

เชื้อไวรัสที่ก่อโรคโควิด-19 คือ เชื้อไวรัสโคโรนาชนิดหนึ่ง ซึ่งไวรัสโคโรนาถูกค้นพบและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไข้หวัดในเด็ก ๆ นานแล้ว ล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2562 มีการระบาดของโรคปอดอักเสบ             ณ เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ค้นพบว่า เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถ    แพร่จากคนสู่คนได้

ไวรัสโควิด-19 แพร่เชื้อได้อย่างไร

            ทางละอองฝอย จากการไอหรือจามเป็นหลัก โดยถ้าเราไปสัมผัสกับวัสดุหรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนอยู่ และนำมาสัมผัสบริเวณตา จมูก และปาก ก็จะทำให้เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ร่างกายได้

ระยะฟักตัว

            99% มีระยะฟักตัวอยู่ที่ 1-14 วัน อีก 1% อาจมีระยะฟักตัวได้นานถึง 1 เดือน

อาการแสดง

-        มีความหลากหลายตั้งแต่ไข้หวัดเล็กน้อยหรืออาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ มีไข้สูง เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ

-        10% มีอาการทางเดินอาหารร่วมด้วย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หากผู้ติดเชื้อมีอาการ     มากขึ้น อาจมีอาการ ปอดอักเสบรุนแรง บางรายอาจมีการติดเชื้อในกระแสเลือด ช็อค หรือการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายล้มเหลวได้ โดยในเด็กที่มีอาการรุนแรงมีอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 2

สำหรับเด็ก ๆ COVID-19 อันตรายอย่างไร

-        สำหรับเด็ก ๆ ส่วนใหญ่เมื่อมีการติดโรค COVID-19 จะมีอาการน้อยกว่าผู้ใหญ่มาก โดย > 90% มีประวัติสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวที่มีอาการติดเชื้อ

-        ส่วนใหญ่จะมีอาการเหมือนไข้หวัดทั่วไป มักหายได้ใน 1-2 สัปดาห์ พบผู้ป่วยเด็กที่มีอาการหนักและวิกฤติร้อยละ 6 โดยในเด็กกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรง ได้แก่ ทารกและเด็กเล็กอายุ    น้อยกว่า 5 ปี

มาตรการป้องกันการติดเชื้อ

            1. ใส่หน้ากากอนามัย

            2. ล้างมือ

 

 

เด็กกับการสวมใส่หน้ากากอนามัย

1. แนะนำให้สวมใส่หน้ากากอนามัยในเด็กอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ควรเลือกขนาดที่พอดี กระชับกับใบหน้า คลุมจมูก ปากและคาง โดยมีคำแนะนำในการสวมใส่ ดังนี้

- ไม่จับ หรือสัมผัสหน้ากากอนามัยเวลาสวมใส่

- ล้างมือก่อนใส่และหลังถอดหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

- หลังถอดหน้ากาก ควรทิ้งในที่มิดชิด

2. ไม่แนะนำให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและ Face shied ในกลุ่มเด็กเล็กอายุ ≤ 2 ปี รวมถึงเด็กที่ไม่สามารถถอดหน้ากากเองได้ แนะนำการใช้ผ้าคลุมรถเข็นหรือตะกร้าใส่เด็กเพื่อป้องกันละอองฝอย

การล้างมือ สามารถทำได้ 2 วิธี

            1. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก็สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ โดยต้องใช้เวลาอย่างน้อย 20 วินาที หรือให้เด็ก ร้องเพลง Happy birth day 2 รอบ ก็จะครบเวลา 20 วินาทีพอดี

            2. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 60% ขึ้นไป โดยเน้นการล้างมือหลังจากที่มีการไอ จาม ก่อนการรับประทานอาหาร หรือหลังจากเข้าห้องน้ำ

มาตรการอื่น ๆ

-        หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า โดยเฉพาะการขยี้ตา จมูก ปาก

-        ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว ร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ จาน ช้อนส้อม

-        หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่ชุมชนแออัด หรือพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ

หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รายการสุขภาพดีศิริราช ตอน COVID-19 ในเด็กและวิธีป้องกัน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat
หรือ เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด

Facebook : SriphatMedicalCenter