ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนอดชนิดฮอร์โมน