ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ความเสี่ยงของ COVID_19 ในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่