ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

เรื่องของแว่นตา


 


พญ. ปรียานุช คุณทรงเกียรติ

จักษุแพทย์

รหัสเอกสาร PI-IMC-364-R-00

อนุมัติวันที่ 22 เมษายน 2564การวัดค่าสายตาจำเป็นต้องวัดกับจักษุแพทย์หรือไม่

        การวัดค่าสายตาในปัจจุบันนิยมใช้เครื่องวัดค่าสายตาอัตโนมัติซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั้งในโรงพยาบาลและร้านแว่นตาทั่วไป โดยกำลังสายตาผิดปกติที่ทดสอบได้จากเครื่องเป็นเพียงค่าโดยประมาณขึ้นกับการเพ่งของสายตาขณะตรวจ ซึ่งต้องนำค่าที่ได้มาลองสวมแล้วปรับให้มีความคมชัดและสบายตาสำหรับผู้สวมใส่มากที่สุด  สำหรับในผู้ที่วัดแว่นสายตาจากร้านแว่นแล้วยังมีปัญหามองไม่ชัด ควรปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยว่ามีโรคตาอื่นๆ ที่ทำให้มองไม่ชัดหรือไม่  ในผู้ป่วยบางรายอาจจำเป็นต้องวัดค่าสายตากับนักทัศนมาตรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดแว่นโดยตรง เช่นในเด็กเล็กที่สงสัยว่ามีสายตาผิดปกติซึ่งอาจจำเป็นต้องขยายม่านตาก่อนการตรวจวัดสายตาเพื่อลดการเพ่งในขณะวัดเพื่อให้ได้ค่าสายตาที่แม่นยำมากขึ้น


หลักการเลือกกรอบแว่นตา
มีหลักการที่ควรทราบคือ

 1. ในเด็กหรือในผู้ที่มีสายตาผิดปกติมากไม่ควรเลือกกรอบที่มีขนาดใหญ่เกินไปเพราะทำให้ต้องใช้เลนส์ขนาดใหญ่ตามขนาดกรอบซึ่งจะส่งผลให้แว่นตาหนักใส่ไม่สบาย และอาจทำให้แว่นห้อยต่ำทำให้จุดศูนย์กลางแว่นเลื่อนต่ำลงไปกว่าปกติ รวมถึงเลนส์แว่นตาที่มีขนาดใหญ่อาจทำให้เห็นภาพบริเวณขอบเลนส์บิดเบี้ยวได้ด้วย
 2. การเลือกกรอบแว่นเพื่อเหตุผลทางด้านความสวยงามได้แก่
คนหน้ายาวให้ใช้กรอบที่แนวนอนยาวกว่าแนวตั้งเพื่อให้หน้าดูยาวน้อยลง
คนใบหน้าแคบใช้กรอบแว่นใหญ่จะดึงความสนใจของผู้พบเห็นไปได้
คนหน้ารูปเหลี่ยมควรเลือกแว่นทรงกลมหรือทรงรีหรือกรอบโลหะหลีกเลี่ยงแว่นลักษณะเป็นเหลี่ยม
คนหน้ากลม ควรใช้แว่นทรงเหลี่ยมหรือทรงรี
คนจมูกเล็กใช้แว่นที่มีแท่นรองจมูกเล็กๆ
คนจมูกใหญ่ ใช้แว่นที่แท่นรองจมูกต่ำและสีเข้ม
ปัจจุบันนิยมใช้แว่นไร้กรอบซึ่งเป็นเทคนิคการทำแว่นโดยไม่ต้องมีกรอบแว่นทำให้ดูสวยงามมีน้ำหนักเบาแต่มีราคาแพงไม่ทนทานแตกหักง่ายไม่เหมาะสำหรับเด็กและผู้สวมใส่ที่ชอบเล่นกีฬา

การดูแลรักษาแว่นตา
1.   ควรทำความสะอาดเลนส์แว่นตาด้วยน้ำสบู่แล้วซับน้ำด้วยผ้าสำหรับเช็ดแว่นเป็นประจำทุกวัน ไม่ควรใช้สารเคมีหรือแอลกอฮอล์เช็ดแว่นเพราะอาจทำให้สารที่เคลือบอยู่กับเลนส์หลุดลอกได้
2.   การใส่และถอดแว่นต้องจับขาแว่นด้วยมือทั้ง 2 ข้างเพื่อป้องกันขาแว่นหักหรือเบี้ยวและระวังการนอนหรือนั่งทับแว่นเพราะอาจทำให้แว่นบิดเบี้ยวหรือหักได้
3.   การวางแว่นห้ามเอาส่วนเลนส์แว่นคว่ำลงเพราะจะทำให้เป็นรอยขีดข่วนได้  หากแว่นมีรอยขีดข่วนมากหรือเริ่มมองเห็นภาพไม่ชัดควรไปวัดสายตาเพื่อเปลี่ยนแว่นตาใหม่
4.  
ถ้าจะไม่ใช้แว่นตาเป็นเวลานาน ควรเก็บไว้ในกล่องเก็บแว่นตา