ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

เพิ่งตัดแว่นมาใหม่ แต่ทำไมใส่แล้วเวียนหัว
พญ.ปรียานุช คุณทรงเกียรติ

จักษุแพทย์

รหัสเอกสาร PI-IMC-366-R-00

อนุมัติวันที่ 22 เมษายน 2564         ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แทปเล็ต และคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนทุกวัยเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะในเด็กอาจส่งผลให้มีโอกาสพบค่าสายตาผิดปกติสูงขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อย  แว่นสายตาจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ   

ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อตัดแว่นใหม่คืออาการเวียนหัว มองไม่ถนัด เวลาเดินก็รู้สึกเหมือนพื้นสูงต่ำไม่เท่ากัน ไปจนถึงมีอาการปวดตา ปวดหัว และคลื่นไส้ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้


1. ยังไม่ชินกับแว่นที่ตัดมาใหม่ 

        สำหรับผู้ที่เพิ่งเคยใส่แว่นเป็นครั้งแรก หรือปรับค่าสายตาของเลนส์ใหม่ อาจยังไม่คุ้นชินและยังปรับโฟกัสการมองไม่ได้ รวมถึงลักษณะของกรอบแว่นที่เลือก
อาจมีบางส่วนที่บดบังสายตาทำให้มองเห็นไม่ถนัด  เมื่อใส่แว่นไป 1-2 วัน จึงจะเริ่มปรับการมองได้ และอาการเวียนหัวจะหายไปเอง


2. เลนส์แว่นตาไม่ตรงกับค่าสายตา สาเหตุอาจเกิดจาก

     2.1 ไม่ได้วัดสายตาก่อนตัดแว่น 
     การซื้อแว่นสำเร็จรูปที่ขายตามร้านค้า ค่าเลนส์อาจไม่ตรงกับค่าสายตาของเราพอดี เพราะบางคนมีค่าสายตา 2 ข้างไม่เท่ากัน อีกทั้งอาจมีสายตาเอียง รวมถึงผู้ที่ไปตัดแว่นใหม่โดยอ้างอิงจากค่าสายตาเดิม เพราะสายตาของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้
     2.2 วัดค่าสายตาคลาดเคลื่อน 
    ปัจจุบันนิยมวัดสายตาด้วยเครื่องวัดคอมพิวเตอร์ จากนั้นช่างจะนำค่าที่ได้มาลองสวมและปรับค่าให้มองเห็นชัดและรู้สึกสบายตามากที่สุด  แต่บางครั้งอาจมีสาเหตุที่ทำให้การวัดคลาดเคลื่อนได้ เช่น มีภาวะตาแห้งทำให้ผิวน้ำตาไม่เรียบ การเพ่งขณะวัดซึ่งพบได้บ่อยในเด็ก หรือการถอดคอนแทคเลนส์ก่อนวัดไม่นานพอทำให้กระจกตาที่ถูกคอนแทคเลนส์กดยังไม่คืนรูปร่างตามปกติ เป็นต้น

3. มีพยาธิสภาพของลูกตา 

      เช่น มีต้อกระจก ต้อหิน โรคของกระจกตาหรือจอประสาทตา ซึ่งการตรวจวัดค่าสายตาโดยทั่วไปอาจไม่สามารถบ่งบอกความผิดปกติเหล่านี้ได้ และแม้แว่นที่ตัดมาจะมีค่าเลนส์เหมาะสม ผู้สวมใส่ก็อาจยังมองเห็นไม่ชัดและรู้สึกเวียนหัวได้อยู่ดี


4. มีความผิดพลาดในขั้นตอนการประกอบแว่น 

     เช่น ตั้งศูนย์แว่นคลาดเคลื่อน ใช้ชนิดของเลนส์ไม่เหมาะสม โครงแว่นบิดเบี้ยว โค้งงอ ทำให้การมองเห็นของผู้ใส่ผิดเพี้ยน และมีอาการมึนหัวได้


หากใส่แว่นแล้วมึนหัว ควรทำอย่างไร?

      หากเพิ่งใส่แว่นเป็นครั้งแรก หรือเพิ่งตัดแว่นมาใหม่ ให้ลองใส่และทำกิจกรรมปกติ 1-2 วัน หากปัญหาเกิดจากความไม่เคยชินกับการสวมแว่นใหม่ เมื่อเริ่มปรับการมองเห็นให้เข้ากับเลนส์ได้อาการมึนหัวจะค่อยๆ หายไปเอง แต่หากยังมีอาการมึนหัวอยู่ หรืออาการรุนแรงถึงขั้นปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน เดินแล้วพื้นเอียงตลอดเวลา ควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตาโดยละเอียดต่อไป