ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

โรคกินไม่หยุด


อ.พญ.พิธพร วัฒนาวิทวัส

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ (เบาหวาน,ไทรอยด์)

รหัสเอกสาร PI-IMC-360-R-00

อนุมัติวันที่ 25 มีนาคม 2564


        โรคกินไม่หยุด หรือ Binge Eating Disorder (BED) คือ โรคที่มีการรับประทานอาหารเป็นปริมาณมากๆ ผิดปกติ ซ้ำๆ หลายครั้ง โดยควบคุมไมได้ รับประทานโดยที่ไม่หิว และรับประทานต่อไปเรื่อยๆ แบบหยุดไม่ได้ จนรู้สึกทรมาน ส่งผลให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมักจะอ้วนก่อนวัยอันควร  รวมทั้งหลังจากรับประทานในปริมาณมากแล้ว ผู้ป่วยอาจมีความ รู้สึกละอายและกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตน และบางครั้งอาจมีอารมณ์ซึมเศร้าร่วมด้วย


มีผลอย่างไร

          เนื่องจากโรคกินไม่หยุด มีความเกี่ยวข้องกับการรับประทานที่มีปริมาณมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ สิ่งที่ตามมานอกจากน้ำหนักที่มากขึ้นแล้ว อาจมีโรคภัยไข้เจ็บแฝงมาด้วย เช่น โรคอ้วน เนื่องจากการรับประทานตลอด เวลาติดต่อกัน และขาดการออกกำลังกาย , โรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง โดยเฉพาะหากผู้ป่วยชอบรับประทานอาหารที่มีรสชาติหวานหรือมีน้ำตาลมาก รวมทั้งอาหารที่มีไขมัน จะส่งผลให้มีระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดสูง รวมทั้งยังอาจทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งภาวะความดันโลหิตสูงได้ด้วย

          นอกจากพฤติกรรมการกินไม่หยุดแล้ว ยังพบว่าโรคนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับโรคทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า หรือโรควิตกกังวลด้วย


การรักษา

        นอกจากการซักประวัติและตรวจร่างกายแล้ว แพทย์อาจทำการรักษาด้วยการใช้ยา เช่น ยาลดความอยากอาหาร ยาต้านซึมเศร้า ร่วมกับให้คำแนะนำการบำบัดทางจิตเวช ควบคู่กับการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ เพื่อให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้น


 ข้อมูลอ้างอิง

-        ป้า อคาเดมี่ ห้องสมุดออนไลน์สำหรับนักกำหนดอาหาร http://sheacademy.in.th/?p=1223

-        Interesting Topic เรื่อง Review of the drug treatment of binge eating disorder ภาควิชาจิตเวชศาสตรคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี https://med.mahidol.ac.th/ramamental/sites/default/files/public/pdf/Review%20of%20the%20drug%20treatment%20of%20binge%20eating%20disorder.pdf