ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ผู้ป่วยเบาหวานดื่มน้ำผลไม้ได้ไหม


อ.พญ.พิธพร วัฒนาวิทวัส

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบต่อมไร้ท่อ เบาหวาน ไทรอยด์

รหัสเอกสาร PI-IMC-351-R-00

อนุมัติวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564“น้ำผลไม้” อาจเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคน ทั้งน้ำผลไม้สดหรือน้ำผลไม้พร้อมดื่ม แต่รู้หรือไม่...ปริมาณน้ำตาลในน้ำผลไม้นั้นมีมากแค่ไหน แล้วผู้ป่วยเบาหวาน สามารถรับประทานได้หรือไม่


ประเภทของน้ำผลไม้

น้ำผลไม้ คือ น้ำซึ่งมาจากการคั้นหรือสกัดจากผลไม้ชนิดต่างๆ โดยข้อมูลจากศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร (Food network solution) สามารถแบ่งประเภทของน้ำผลไม้ได้ดังนี้


1. น้ำผลไม้พร้อมดื่ม เป็นน้ำผลที่สามารถดื่มได้ทันที โดยแบ่งเป็นน้ำผลไม้ 100% เช่น น้ำส้ม และน้ำสับปะรด เป็นต้น และน้ำผลไม้ 25-50% เช่น น้ำฝรั่งและน้ำมะม่วง ซึ่งไม่สามารถผลิตเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่ม 100% ได้ ต้องนำมาเจือจางและปรุงแต่งรสชาติก่อน


2. น้ำผลไม้เข้มข้น ผลิตจากการนำน้ำผลไม้แท้จากธรรมชาติไประเหยน้ำบางส่วนออกไป เพื่อเพิ่มความเข้มข้น เมื่อจะนำมาบริโภคต้องนำมาผสมน้ำเพื่อเจือจางเสียก่อน


3. น้ำผลไม้ปรุงแต่งกลิ่น ผลิตโดยการนำผลไม้หรือเนื้อผลไม้ประมาณ 25% ขึ้นไป เจือสีสังเคราะห์แล้วทำให้เข้มข้นด้วยน้ำตาล โดยก่อนรับประทานต้องนำไปผสมน้ำตามอัตราส่วนที่ระบุเพื่อลดความเข้มข้น


4. น้ำผลไม้สำเร็จรูปชนิดผง เป็นการผลิตโดยนำน้ำผลไม้มาคั้น ระเหยเอาน้ำออกแล้วปั่นแห้งให้เป็นผง และนำมาบรรจุในถุงชง เช่น มะตูม ขิง เป็นต้น


5. เนกต้าผลไม้ ( Fruit nectar)


6. น้ำเชื่อมผลไม้ผู้ป่วยเบาหวาน...ดื่มน้ำผลไม้ได้ไหม

        ผู้ป่วยเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำผลไม้ หรือหากต้องการรับประทาน ควรจำกัดปริมาณ เนื่องจากในผลไม้มีน้ำตาลฟรักโทส (Fructose) ซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ นอกจากนี้น้ำผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบคั้นสดหรือสำเร็จรูป อาจมีการเติมน้ำเชื่อม น้ำตาลทราย หรือน้ำผึ้ง รวมทั้งการทำน้ำผลไม้ 1 แก้ว จะต้องใช้ผลไม้สดจำนวนมาก เช่น น้ำส้มคั้น 1 แก้ว (240 มิลลิลิตร) อาจต้องใช้ส้มจำนวน 6-8 ผล ทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาลเพิ่มขึ้น และผลไม้แต่ละชนิดมีค่าดัชนีน้ำตาลต่างกัน ดังนั้น นอกจากต้องจำกัดปริมาณการดื่มแล้ว ควรเลือกชนิดของผลไม้ และงดการเติมน้ำตาลเพิ่มในน้ำผลไม้นั้นๆ ด้วย


ข้อมูลอ้างอิง

-สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย . ผลไม้กับโรคเบาหวานเลือกรับประทานอย่างไรให้พอดี. สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย . แหล่งข้อมูล : https://www.thaidietetics.org/?p=6161 . ค้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564.

-ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ ศ.ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ . Fruit juice / น้ำผลไม้ . ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร . แหล่งข้อมูล :  http://www.foodnetworksolution.com. ค้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 .