ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ไทรอยด์เป็นพิษ (thyrotoxicosis)ผศ.พญ.นิพาวรรณ  ไวศยะนันท์


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อ เบาหวาน ไทรอยด์


รหัสเอกสาร SD-HA-IMC-058-R-00


อนุมัติวันที่ 24 ธันวาคม 2557    1.  ไทรอยด์เป็นพิษแบบต่อมไทรอยด์โตทั่วทั้งต่อม


    2.  ไทรอยด์เป็นพิษจากก้อนโตก้อนเดียว


    3.  ไทรอยด์เป็นพิษจากก้อนโตหลายก้อน                                         รูปจาก www.vcharkarn.com


ไทรอยด์เป็นพิษแบบต่อมไทรอยด์โตทั่วทั้งต่อม (Graves’ disease)

        เกิดจากภูมิคุ้มกันต่อไทรอยด์ จับและกระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้างฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อไทรอยด์นั้นยังไม่ทราบแน่ชัด อาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม การสัมผัสสารหรือเชื้อไวรัสบางชนิด เป็นต้น ผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษชนิดนี้ อาจมีอาการทางตาและอาการทางผิวหนังร่วมด้วย

การรักษา โดยการกินยาต้านไทรอยด์ 1-2 ปี การผ่าตัด หรือการกลืนน้ำแร่ I131ไทรอยด์เป็นพิษจากก้อนโตก้อนเดียว (Toxic adenoma) 

        เกิดจากก้อนของต่อมไทรอยด์หนึ่งก้อนสร้างฮอร์โมนมากขึ้น โดยไม่ขึ้นกับการควบคุมตามปกติของร่างกาย 

การรักษา โดยการผ่าตัด หรือการกลืนน้ำแร่ I131ไทรอยด์เป็นพิษจากก้อนโตหลายก้อน (Multinodular goiter) 

        เกิดจากก้อนของต่อมไทรอยด์หลายก้อน บางก้อนสร้างฮอร์โมนมากขึ้นโดยไม่ขึ้นกับการควบคุมตามปกติ 

การรักษา โดยการผ่าตัด หรือการกลืนน้ำแร่ I131อาการของไทรอยด์เป็นพิษ 

        ที่พบบ่อยได้แก่ ใจสั่น มือสั่น เหงื่อออกหงุดหงิดง่าย น้ำหนักลดแม้กินจุ บางรายอาจมาด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจวาย ตับอักเสบ ตัวเหลือง ซึมสับสน หรืออาการตาโปนกรอกตาไม่ได้ผลกระทบของไทรอยด์เป็นพิษต่อร่างกาย

        มีผลเกือบทุกอวัยวะในร่างกาย แต่ที่สำคัญคือ หัวใจโต หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะ กระดูกบาง ผมร่วง เล็บเปราะ ประจำเดือนผิดปกติและมีบุตรยากการวินิจฉัย

        เจาะเลือดเพื่อตรวจการทำงานของไทรอยด์ บางครั้งอาจตรวจเพิ่มเติมด้วยการอัลตราซาวน์ไทรอยด์ ตรวจการจับน้ำแร่ของไทรอยด์ วัดค่าภูมิคุ้มกันต่อไทรอยด์การรักษาไทรอยด์เป็นพิษ


    1.  การกินยาต้านไทรอยด์

        ผลการรักษาดีเฉพาะกลุ่มไทรอยด์เป็นพิษแบบต่อมไทรอยด์โตทั่วต่อมเท่านั้น คือ หลังจากกินยาเป็นระยะเวลา 1-2 ปี พบว่าโรคสงบได้ประมาณครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นไม่สามารถลดปริมาณยาที่ใช้ได้ หรือเมื่อลดยาแล้วเกิดอาการกำเริบหรือไทรอยด์เป็นพิษกลับเป็นซ้ำ ซึ่งต้องการการรักษาด้วยวิธีอื่นต่อไป


        ส่วนไทรอยด์เป็นพิษจากก้อนโตก้อนเดียวหรือหลายก้อน การรักษาด้วยยาใช้เพียงเพื่อควบคุมระดับฮอร์โมนให้อยู่ในระดับปลอดภัยก่อนการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการกลืนน้ำแร่ I131 เท่านั้น  ยกเว้นผู้ป่วยบางรายที่ไม่สามารถรับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการกลืนน้ำแร่ I131 อาจใช้ยาต้านไทรอยด์ควบคุมโรคไปตลอดชีวิต


        ยาต้านไทรอยด์หลักมี 2 ตัว คือ ยา PTU (Propylthiouracil) และยา MMI (Methimazole) ยาทั้งสองตัวออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์เป็นหลัก ผลข้างเคียงเกิดขึ้น 1-5% เช่น ไข้ ผื่นลมพิษ ปวดข้อ ส่วนผลข้างเคียงรุนแรงที่ต้องหยุดยา (<1%)  คือ


        - เม็ดเลือดขาวต่ำรุนแรง (Agranulocytosis)

        - ตับอักเสบ (Transaminitis or cholestasis)

        - ปวดตามข้ออย่างรุนแรง (SLE-like arthritis)

        - เส้นเลือดอักเสบชนิด ANCA (ANCA- vasculitis)


        ดังนั้น หากผู้ป่วยมีอาการไข้สูงและ/หรือเจ็บคอมากอ่อนเพลีย คลื่นไส้ กินไม่ได้ ตัวเหลืองตาเหลือง ปวดข้อรุนแรง มีผื่นผิวหนังหรือมีอาการผิดปกติอื่น ควรรีบปรึกษาแพทย์


        ผู้ป่วยอาจได้รับยาควบคุมการเต้นของหัวใจร่วมด้วยโดยเฉพาะช่วงแรกของการรักษาเพื่อควบคุมอาการ หากผู้ป่วยมีอาการทางตา อาจได้รับยาหยอดตาหรือจำเป็นต้องรักษาตาควบคู่กับการกินยาต้านไทรอยด์ด้วย    2.  การผ่าตัด

    คือการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออก วิธีนี้เป็นการรักษาซึ่งได้ผลทันที เป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ต่อมไทรอยด์โตมากจนกดเบียดอวัยวะข้างเคียง ผู้ที่ไม่สามารถกินยาหรือกลืนน้ำแร่ได้ ผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่ไม่สามารถควบคุมโรคด้วยยา หรือผู้ที่สงสัยว่ามีมะเร็งไทรอยด์ซ่อนเร้นอยู่ด้วย เป็นต้น ในอดีตนิยมผ่าตัดต่อมออกโดยเหลือต่อมส่วนหนึ่งไว้เพื่อทำงานสร้างฮอร์โมนต่อ ทำให้ไม่ค่อยเกิดภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมนตามมา อย่างไรก็ตามต่อมไทรอยด์ที่เหลือนั้นสามารถคืนเป็นพิษใหม่ได้  ปัจจุบันนิยมผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมด ซึ่งทำให้ไทรอยด์เป็นพิษหายขาด 100% แต่ย่อมมีภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมนตามมา 100% เช่นกัน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนชดเชยตลอดชีวิต แต่เมื่อได้รับฮอร์โมนชดเชยแล้ว ผู้ป่วยจะใช้ชีวิตได้ตามปกติ และไม่มีผล กระทบต่ออวัยวะอื่นของร่างกาย


    การผ่าตัดใช้เวลานอนโรงพยาบาลประมาณ 1 สัปดาห์ ผลข้างเคียงอาจเกิดขึ้นได้ 1-3% ได้แก่ เสียงแหบจากการกระทบกระเทือนเส้นประสาทเลี้ยงกล่องเสียง หรือแคลเซียมต่ำจากการกระทบกระเทือนต่อมพาราไทรอยด์ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระดับแคลเซียมในเลือด ผลดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวหรือถาวรก็ได้    3.  การกลืนน้ำแร่ I131

    ต่อมไทรอยด์ฝ่อลงและไทรอยด์เป็นพิษหายไป ใช้เวลาออกฤทธิ์เต็มที่ 4 - 6 เดือน อัตราการหายเกือบ 100% ภายหลังการกลืนน้ำแร่ I131 เพียง 1 - 2 ครั้ง โดยเฉพาะไทรอยด์เป็นพิษแบบต่อมไทรอยด์โตทั่วทั้งต่อม (Graves’ disease) มีเพียงบางรายเท่านั้นที่ต้องกลืนน้ำแร่ซ้ำหลายครั้ง โดยเฉพาะในไทรอยด์เป็นพิษจากก้อนโตหลายก้อน (Multinodular goiter) ผลข้างเคียงน้อยมาก คือ ต่อมน้ำลายอักเสบ อาการทางตาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในผู้ที่สูบบุหรี่ และมีภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมนตามมาประมาณครึ่งหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนชดเชยตลอดชีวิตเช่นกัน


        ผู้ป่วยควรควบคุมระดับฮอร์โมนให้ได้ก่อนเข้ารับการรักษาด้วยน้ำแร่ I131 เพราะต้องงดยาต้านไทรอยด์ช่วงสั้นๆ โดยยังสามารถกินยารักษาโรคอื่นได้ตามปกติ น้ำแร่ I131 ที่เข้าสู่ร่างกายจะถูกขับออกทางปัสสาวะอุจจาระ เหงื่อ น้ำลาย และสารคัดหลั่งทุกชนิดที่ออกจากร่างกาย ดังนั้น ผู้ป่วยควรปฏิบัติตัวในช่วง 3 - 7 วันหลังการกลืนน้ำแร่ ดังนี้

        - แยกห้องนอน แยกเตียงนอนกับผู้อื่น


        - แยกเสื้อผ้าซัก โดยใช้เครื่องซักผ้าเดียวกันแต่คนละรอบ


        - แยกชุดจานชามช้อนส้อมเป็นของตัวเอง และใช้ช้อนกลางตักอาหาร


        - ไม่เข้าที่ชุมนุมชน เช่น ตลาดนัด งานคอนเสิร์ต โรงหนัง 


        - ห้องน้ำสามารถใช้รวมกับผู้อื่นได้แต่ให้ราดน้ำเยอะๆ หรือกดชักโครก 2 ครั้งและใช้ทิชชูชุบน้ำเช็ดที่รองนั่งหลังจากทำธุระส่วนตัวเสร็จ


        - โต๊ะทำงานควรห่างจากโต๊ะข้างเคียงอย่างน้อย 1 เมตร หากทำงานใกล้ชิดผู้อื่น ท่านอาจจำเป็นต้องหยุดงาน


        - การเดินทาง ควรเลี่ยงการนั่งรถสาธารณะ ถ้าจำเป็นควรนั่งที่นั่งเดี่ยว หากใช้รถส่วนตัวให้นั่งเบาะหลังด้านตรงข้ามกับคนขับและไม่มีผู้อื่นนั่งข้าง


        - ห้ามตั้งครรภ์


    ผู้ป่วยหญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคน ต้องคุมกำเนิดทั้งก่อนกลืนน้ำแร่และหลังกลืนน้ำแร่ อีกอย่างน้อย 6 เดือนหรือจนกว่าจะควบคุมระดับฮอร์โมนได้

หลังจากรับการรักษาไทรอยด์เป็นพิษหายไม่ว่าด้วยวิธีการใด ควรตรวจการทำงานไทรอยด์ปีละครั้งตลอดชีวิตCall Center : 0-5393-6900-1 / คลินิกอายุรกรรม ; 0-5393-6909-10
Line iD : @sriphat