ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ตาปลอมเฉพาะบุคคลกับตาปลอมสำเร็จรูปแตกต่างกันอย่างไรอ.พญ.ปรียานุช คุณทรงเกียรติ

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้นตา จอประสาทตา และดวงตาประดิษฐ์

รหัสเอกสาร PI-IMC-338-R-00

 อนุมัติวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564


        ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่สูญเสียดวงตาจากสาเหตุต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ การติดเชื้อ มะเร็ง ฯลฯ ซึ่งนอกจากผู้ป่วยจะต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตด้วยตาที่เหลือเพียงข้างเดียวแล้ว การมีความผิดปกติบนใบหน้า ยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ประจำวัน รวมถึงการเข้าสังคม

 

ตาปลอมคืออะไร

        “ตาปลอม” คือ วัสดุทดแทนดวงตาที่สวมไว้บริเวณร่องตาซึ่งอยู่ภายใต้เปลือกตา เพื่อแก้ไขรูปลักษณ์ให้กลับมาดูใกล้เคียงปกติมากที่สุด แม้จะไม่สามารถทำให้ดวงตาที่บอดกลับมามองเห็นได้ปกติ แต่ตาปลอมจะช่วยเสริมสร้างในด้านรูปลักษณ์บนใบหน้า ส่งผลให้ผู้ป่วยคลายความกังวล เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง และกล้าที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอีกครั้ง

 

ตาปลอมเฉพาะบุคคลกับตาปลอมสำเร็จรูปแตกต่างกันอย่างไร

ตาปลอมแบ่งได้ 2 แบบ คือ ตาปลอมเฉพาะบุคคลและตาปลอมสำเร็จรูป โดยมีความแตกต่างกัน ดังนี้


ตาปลอมเฉพาะบุคค

Custom eye eye prosthesis

ตาปลอมสำเร็จรูป

Stock eye prosthesis

ตาปลอมที่ประดิษฐ์เฉพาะผู้ป่วยแต่ละราย

ตาปลอมที่ประดิษฐ์ไว้ล่วงหน้า

มีขนาดพอดีเฉพาะกับร่องตาของผู้ป่วยแต่ละราย

มีหลายขนาด โดยผู้ป่วยต้องทดลองสวมและเลือกอันที่มีขนาดพอดีกับร่องตาของตัวเองมากที่สุด

มีการทำสีของตาดำและตาขาวให้ใกล้เคียงกับตาอีกข้างมากที่สุด

มีสีและขนาดของตาดำหลากหลาย ผู้ป่วยต้องทดลองสวมและเลือกอันที่มีสีใกล้เคียงกับตาอีกข้างมากที่สุด

มีกระบวนการผลิตนาน โดยปกติใช้เวลาประมาณ 2 วัน

สามารถลองสวมใส่ เลือกอันที่พอใจใส่กลับบ้านได้ทันที

ค่าใช้จ่ายสูงกว่าตาปลอมสำเร็จรูป

ค่าใช้จ่ายถูกกว่าตาปลอมเฉพาะบุคคล