ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ใส่เฝือก


อ.นพ.ภูธร  สังขรักษ์


แพทย์กระดูกและข้อ

รหัสเอกสาร PI-IMC-308-R-00


อนุมัติวันที่ 24 ธันวาคม 2563
การใส่เฝือกจะทำในกรณีดังต่อไปนี้


-  ผู้ป่วยกระดูกหัก ข้อเคลื่อน ข้ออักเสบ เส้นเอ็นอักเสบ ให้อยู่นิ่ง


-  แก้ไขความพิการ เช่น เท้าปุก ดัดเส้นเอ็น และข้อที่ต้องยึด เป็นต้น


-  ป้องกันการหดรั้งของกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่ออื่นๆ เช่น ในผู้ป่วยแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก


-  ป้องกันการหักของกระดูกในกรณีที่เป็นโรคกระดูก เช่น โรคกระดูกอ่อนหรือเป็นเนื้องอกของกระดูก, กระดูกอักเสบติดเชื้อ


-  ดามกระดูกหรือข้อต่อหลังผ่าตัด ให้ข้อต่อที่ผ่าตัดนั้นอยู่นิ่งๆ เพื่อปกป้องเนื้อเยื่อและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นบริเวณที่ผ่าตัด หรือเย็บซ่อมเส้นเอ็น

 


ดูแลตนเองและเฝือก


1. ไม่ควรให้เฝือกเปียกน้ำ

 
2. อย่าตัดเจาะหรือใช้ของแข็งแยงเข้าไปในเฝือก


3. ไม่ควรขีดเขียนบริเวณเฝือก นอกเหนือจากที่แพทย์ได้เขียนหรือทำเครื่องหมายไว้


4. หากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะใส่เฝือกอยู่ ควรรีบพบแพทย์หรือโทรปรึกษาแพทย์โดยด่วน


-
 ปวดมากผิดปกติหรือไม่สามารถขยับเขยื้อนปลายนิ้วมือหรือนิ้วเท้าข้างที่ใส่เฝือกได้


-
 มีอาการปวดมากยิ่งขึ้น หรือบวมปลายมือ ปลายเท้า บริเวณต่ำกว่าขอบเฝือก เนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่ดี


- เมื่อนิ้วมือหรือนิ้วเท้าข้างที่เข้าเฝือก มีสีเขียวคล้ำ หรือซีดขาวบวมมากขึ้นหรือมีอาการชา


- เมื่อมีวัตถุแปลกปลอมหลุดเข้าไปในเฝือก อาจทำให้เกิดแผลกดทับและติดเชื้อตามมาได้


-
 เมื่อพบว่าเฝือกหลวม บุบสลายหรือแตกหัก


- มีเลือด น้ำเหลือง หรือหนองไหลซึม ออกมาจากเฝือกหรือมีกลิ่นเหม็น
   

                
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการเข้าเฝือก


1.
เฝือกคับหรือแน่นเกินไป จากการบวมของเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บ


2. เฝือกหลวม เนื่องจากส่วนที่บาดเจ็บเริ่มยุบบวมลง


3. การเข้าเฝือกนานเกินไป ทำให้ข้อยึดติดแข็ง


4. การถอดเฝือกออกเร็วเกินไป โดยที่กระดูกยังไม่ติด ทำให้มีการเคลื่อนของบริเวณกระดูกที่หัก อาจเกิดกระดูกติดผิดรูป ติดช้า หรือไม่ติด


5. เกิดแผลกดทับบริเวณที่ใส่เฝือก


6. มีอาการคันหรือมีผดผื่นบริเวณผิวหนังใต้เฝือก ซึ่งแพทย์อาจจะมีการให้ยาเพื่อบรรเทาอาการผดผื่นคัน