ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

อาการแบบไหน บอกได้ว่าขาดไทรอยด์ฮอร์โมน


อ.พญ.พิธพร วัฒนาวิทวัส

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ เบาหวาน ไทรอยด์

รหัสเอกสาร PI-IMC-318-R-00

อนุมัติวันที่ 28 มกราคม 2564


ไทรอยด์ฮอร์โมนคืออะไร

        ไทรอยด์ฮอร์โมน เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไทรอยด์ ซึ่งอยู่หน้าลำคอ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย เมื่อร่างกายขาดไทรอยด์ฮอร์โมน จะมีอาการเฉื่อยชา ขี้หนาว ผิวหนังแห้ง บวมที่หนังตาหรือบวมฉุทั้งตัว เป็นตะคริวและท้องผูกได้ง่าย ดังนั้น ในผู้ป่วยที่มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ จึงมีความจำเป็นต้องรับประทานยาไทรอยด์ฮอร์โมนทดแทน นอกจากนั้นในผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ ก็มีความจำเป็นในการใช้ยาไทรอยด์ฮอร์โมน เพื่อทดแทนฮอร์โมนและกดการเจริญของเนื้อเยื่อไทรอยด์


อาการแบบไหน บอกได้ว่าขาดไทรอยด์ฮอร์โมน

-          อ้วน บวม ฉุ ที่ใบหน้า รอบดวงตา ลำตัว แขน มือ ขา และเท้า หัวใจเต้นช้า เหนื่อยง่าย  

-          ช้า เซื่องซึม ง่วงนอนตลอดเวลา  

-          หากเป็นในเด็ก จะเจริญเติบโตช้า โดยเฉพาะส่วนสูงและสติปัญญา

-          ท้องผูก

-          เหงื่อออกน้อย  ทนต่ออากาศหนาวเย็นไม่ได้

-          ผิวแห้ง หยาบ คัน  ผมร่วง เล็บเปราะ ฉีกง่าย  

-          เป็นตะคริวบ่อย กล้ามเนื้อลีบ  

-          อาจมีปวดตามข้อต่างๆ  

-          เสียงแหบ  

-          มีภาวะซีด  

-          มีไขมันในเลือดสูง

-          ประจำเดือนผิดปกติ ผู้ชายอาจมีนมตั้งเต้า (Gynecomastia)  

-          ความรู้สึกทางเพศลดลง หรืออาจเป็นหมัน   

-          ต่อมไทรอยด์โต หรือโรคคอพอก


การรักษา

        แพทย์อาจพิจารณารักษาด้วยการใช้ยา โดยปกติยาไทรอยด์ฮอร์โมน มักจะนำมาใช้ในกรณีที่ต่อมไทรอยด์ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้ตามปกติ ร่างกายอยู่ในภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน จึงใช้ยาไทรอยด์ฮอร์โมนเพื่อรักษาทดแทน และอีกกรณี คือ เป็นการใช้ยาไทรอยด์ฮอร์โมนเพื่อกดการเจริญของเนื้อเยื่อไทรอยด์


        ทั้งนี้ ปริมาณยาไทรอยด์ฮอร์โมนที่มากเกิน อาจทำให้เกิดอาการไทรอยด์เป็นพิษ เช่น ใจสั่น น้ำหนักลด กระดูกพรุน ส่วนปริมาณยาไทรอยด์ฮอร์โมนที่น้อยเกินไป ก็ไม่สามารถรักษาภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำได้ ดังนั้น การรับประทานยาไทรอยด์ฮอร์โมนที่ถูกต้องเหมาะสมนั้น จะช่วยลดอาการข้างเคียงเหล่านี้ได้

 

 


ข้อมูลอ้างอิง

-          พญ.พิธพร วัฒนาวิทวัส . การรักษาด้วยยาไทรอยด์ฮอร์โมน . ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . แหล่งข้อมูล : https://sriphat.med.cmu.ac.th/th/knowledge-621 . ค้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564.

-          นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต . ไฮโปไทรอยด์ (Hypothyroidism) . THAM-LAB งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ . แหล่งข้อมูล : https://www.hospital.tu.ac.th/lab/PDF/THAM-LAB%208.pdf . ค้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 .