ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

"ตาแห้ง" โรคตาจากการจ้องหน้าจออ.พญ.ปรียานุช คุณทรงเกียรติ

จักษุแพทย์

รหัสเอกสาร PI-IMC-317-R-00

อนุมัติวันที่ 28 มกราคม 2564        จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและขยายวงกว้างในทุกพื้นที่ของประเทศ ทำให้หลายจังหวัดมีมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ทำให้หลายโรงเรียนมีประกาศงดการไปโรงเรียน โดยหันมาใช้ระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แทน ซึ่งจากการที่เด็กๆ ต้องเรียนโดยนั่งจ้องหน้าจอตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แทปเลต หรือโทรศัพท์ อาจทำให้เกิดภาวะตาแห้งได้


อาการแบบไหนบอกได้ว่าตาแห้ง

-          แสบตา ระคายเคืองตา เหมือนมีเม็ดทรายในตา

-          ตาแห้ง ตาแดงบ่อยๆ

-          ปวดตา ตาล้า สู้แสงสู้ลมไม่ได้

-          ตามัว

-          น้ำตาไหล ต้องกระพริบตาบ่อยๆ เหมือนมีเมือกในตา


 

หากมีอาการตาแห้ง ควรทำอย่างไร    

        หากมีอาการเข้าข่ายตาแห้ง ให้พักสายตาเป็นระยะๆ หรือหากมีอาการระคายเคือง อาจใช้น้ำตาเทียมหยอด หรือหากมีสายตาผิดปกติ ควรสวมแว่น เพื่อเพิ่มความคมชัดในการมองและลดการเพ่ง รวมทั้งไม่ควรนำพัดลมเป่าบริเวณใบหน้าและดวงตา เพราะอาจทำให้เกิดภาวะตาแห้งได้