ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ทำไมผู้ป่วยโควิด-19 จมูกถึงไม่ได้กลิ่น