ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ป้องกันดวงตาอย่างไร ห่างไกลโควิด-19.


อ.พญ.ปรียานุช คุณทรงเกียรติ

จักษุแพทย์

รหัสเอกสาร PI-IMC-315-R-00

 อนุมัติวันที่ 28 มกราคม 2564


โรคโควิด-19 ติดต่อผ่านดวงตาได้หรือไม่

        โรคโควิด-19 สามารถติดต่อได้เมื่อสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยสัมผัสถูกเยื่อบุต่างๆ ในร่างกาย รวมถึงเยื่อบุตา โดยเฉพาะการได้รับเชื้อโดยตรง เช่น มีผู้ป่วยไอหรือจามใส่หน้า เชื้อไวรัสโควิด-19 ก็สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านเยื่อบุตาและโพรงจมูกได้

 

รู้หรือไม่ไวรัสโควิด-19 สามารถติดผ่านดวงตาได้.. แต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีง่ายๆ เหล่านี้


หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณดวงตาและใบหน้า 


        โรคโควิด-19 สามารถติดต่อได้เมื่อสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยสัมผัสถูกเยื่อบุต่างๆ ในร่างกาย รวมถึงเยื่อบุตา ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าและดวงตาโดยไม่จำเป็น หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ หรือถูมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนสัมผัสทุกครั้ง

 สวมแว่นสายตาแทนการใช้คอนแทคเลนส์


        กรณีที่มีสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น ยาว เอียง ควรสวมแว่นสายตาแทนการใช้คอนแทคเลนส์ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณดวงตา


สวมแว่นตาหรือหน้ากากป้องกัน (Face shield)

        สำหรับผู้ที่ไม่มีค่าสายตาผิดปกติ สามารถป้องกันสารคัดหลั่งหรือละอองฝอยต่างๆ เข้าตาได้ด้วยการสวมแว่นหรือหน้ากากพลาสติก ร่วมกับการสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแว่นหรือหน้ากากโดยไม่จำเป็น และควรทำความสะอาดมือก่อนและหลังการสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้ง