ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ผู้ป่วยผ่าตัดควรทำอย่างไร ในช่วง covid-19 ระบาด