ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

พัฒนาการทารกในครรภ์


ศ.พญ.สายพิณ พงษธา

สูตินรีแพทย์

รหัสเอกสาร PI-IMC-304-R-00

 อนุมัติวันที่ 28 ธันวาคม 2563

        

เดือนที่ 1        

ในช่วงเดือนแรกนี้ ทารกจะมีความยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร หรือประมาณเมล็ดส้มเล็กๆ ลำตัวมีลักษณะคล้ายลูกอ๊อด เริ่มมีหัวใจและอวัยวะสำคัญ เช่น ตับ และระบบย่อยอาหาร

 

เดือนที่ 2        

เริ่มมีแขน ขา และสามารถเห็นการเต้นของหัวใจได้โดยการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ นอกจากนั้น อวัยวะสำคัญ เช่น ดวงตา ปาก จมูก และหู ก็เริ่มปรากฏให้เห็น แต่ส่วนที่เติบโตและพัฒนามากกว่าอวัยวะอื่นๆ คือ สมอง

 

เดือนที่ 3        

ในเดือนนี้ อวัยวะสำคัญต่างๆ ถูกสร้างครบสมบูรณ์แล้ว โดยทารกมีขนาดยาวประมาณ 6 – 7 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 28 กรัม หรือ 1 ออนซ์ รวมทั้งใบหน้าจะปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น และอวัยวะเพศเริ่มแยกได้ชัดเจน

 

เดือนที่ 4        

ทารกจะมีความยาวประมาณ 16–20 เซนติเมตร ส่วนขาจะยาวกว่าแขน และอวัยวะเพศภายนอกบ่งบอกเพศได้ชัดเจน จนสามารถตรวจหาเพศได้ รวมทั้งสามารถฟังการเต้นของหัวใจได้โดยใช้หูฟัง ในเดือนนี้ทารกสามารถขยับแขนขาเคลื่อนไหว จนคุณแม่สามารถรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวได้

 

เดือนที่ 5        

ผมที่ศีรษะและคิ้วจะปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้น ในช่วงนี้ทารกจะยาวประมาณ 33 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 570 กรัม อวัยวะต่างๆ พัฒนาสมบูรณ์มากขึ้น สามารถดิ้นหรือพลิกตัวได้ ซึ่งคุณแม่จะรับรู้ถึงการดิ้นของทารกมากขึ้น

 

เดือนที่ 6        

ในเดือนนี้ ทารกจะยาวประมาณ 37 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม แข็งแรงมากขึ้น โดยระยะนี้ตามตัวของทารกจะเริ่มมีไขสีขาวปกคลุม และจดจำเสียงของคุณพ่อคุณแม่ที่พูดบ่อยๆ ได้

 

เดือนที่ 7        

ด้านระบบประสาทและสมองของทารกมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว สามารถสื่อสารและตอบโต้กับคุณแม่ โดยการดิ้นหรือเตะ โดยเฉพาะในช่วงเวลาหิวหรือเสียงดัง คุณแม่จะรู้สึกว่าทารกดิ้นแรงขึ้น

 

เดือนที่ 8        

อวัยวะต่างๆ สมบูรณ์เกือบหมด ยกเว้นปอด สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ดิ้นแรง จนสามารถสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวจากภายนอกได้รวมทั้งสามารถกระพริบตาได้ และหากทารกเป็นเพศชาย ลูกอัณฑะจะลงไปอยู่ในถุงอัณฑะแล้ว

         

เดือนที่ 9        

เป็นระยะครบกำหนดคลอด ทารกตัวโตและมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น และเริ่มกลับหัวลงสู่อุ้งเชิงกรานเพื่อเตรียมคลอด ในเดือนนี้คุณแม่อาจรู้สึกถ่วงอุ้งเชิงกราน รวมทั้งควรเตรียมพร้อมสำหรับการคลอด เพราะทารกอาจคลอดออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ในระหว่างสัปดาห์ที่ 37 ถึง 40ข้อมูลอ้างอิง

-          รศ.ดร.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์ . มหัศจรรย์แห่งพัฒนาการลูกน้อยในครรภ์ . คู่มือบันทึกสุขภาพแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย . หน้า 14-20 .

-          เตรียมพร้อมเป็นคุณแม่ . บริษัทเนสท์เล่ โปรดักท์ส (ไทยแลนด์) อินค์.