ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ตกขาวรศ.พญ.จารุวรรณ แซ่เต็ง

สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช

รหัสเอกสาร PI-IMC-301-R-00

อนุมัติวันที่ 24 ธันวาคม 2563


        เมื่อมีของเหลวที่ไม่ใช่เลือดระดู ออกจากช่องคลอด เราจะเรียกภาวะนี้ว่า “ตกขาว” ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงทุกคน โดยอาจมีปริมาณมากในช่วงกลางรอบเดือนที่มีการตกไข่ หรือก่อนมีประจำเดือนและหลังมีประจำเดือน แต่หากตกขาวมีกลิ่นเหม็น ร่วมกับมีอาการคัน แสบร้อน อักเสบ อาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อทางช่องคลอดได้


ตกขาวคืออะไร


ตกขาว (Leukorrhea) หมายถึง สารคัดหลั่งที่ถูกขับออกมาทางช่องคลอด ซึ่งไม่ใช่เลือด และอาจมีสีอะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวเสมอไป โดยตกขาวแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ


ตกขาวปกติ (Physiologic leukorrhea) 


        เป็นตกขาวที่พบในภาวะปกติ ลักษณะคล้ายแป้งเปียก สีขาว มีปริมาณไม่มาก ไม่เหม็น ไม่คัน และมีระดับความเป็นกรดด่างน้อยกว่า 4.5 ซึ่งเกิดจากแลคโตบาซิลลัส (Lactobacilli) สลายกลัยโคเจน (Glycogen) ของเซลล์เยื่อบุผนังช่องคลอดให้กลายเป็นกรดแลคติด (Lactic acid) ชนิดและปริมาณของเซลล์ที่หลุดลอกออกมาเป็นตกขาวถูกกำหนดโดยขบวนการทางชีวเคมี ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากระดับของฮอร์โมน เช่น ปริมาณตกขาวอาจจะมีมากขึ้นในช่วงกลางรอบเดือนที่มีการตกไข่ เนื่องจากมีมูกจากปากมดลูกออกมามากขึ้น แต่ภาวะดังกล่าวอาจจะไม่พบในสตรีที่รับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด เนื่องจากยาเม็ดคุมกำเนิดมีฤทธิ์ยับยั้งการตกไข่ตกขาวปกติ ประกอบด้วยส่วนผสมของสิ่งที่ขับออกมาจากต่อมต่างๆ ของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งได้แก่

- สารคัดหลั่งบริเวณปากช่องคลอด คือ หลั่งจากต่อมไขมันและต่อมเหงื่อใต้ผิวหนัง ต่อมสกีน (Skene) และต่อมบาร์โทลิน (Bartholin) เพื่อหล่อลื่นปากช่องคลอด

- สารคัดหลั่งจากผนังช่องคลอดและเซลล์เยื่อบุผนังช่องคลอดที่หลุดลอกออกมา

- เซลล์จากปากมดลูกและมูกจากต่อมที่ปากมดลูก

- Serous transudate และโปรตีนจากผนังช่องท้อง เยื่อบุโพรงมดลูก และท่อนำไข่

แบคทีเรียในช่องคลอด ที่เรียกว่า Doderlein bacilli ซึ่งสร้างกรดแลคติคจากกลัยโคเจนของเยื่อบุผนังช่องคลอด

- เม็ดเลือดขาว

 

ตกขาวผิดปกติ (Pathological leukorrhea) 


มักมีปริมาณมาก หรือมีกลิ่น และมีลักษณะผิดปกติ เช่น มีลักษณะเป็นหนอง มูกปนหนอง หรือเป็นฟอง และมักมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น คัน แสบ ร้อนบริเวณปากช่องคลอด ซึ่งตกขาวผิดปกติ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้


- ช่องคลอดอักเสบติดเชื้อ เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของตกขาวผิดปกติ

ช่องคลอดอักเสบจากสาเหตุที่ไม่ติดเชื้อ โดยอาจเกิดจากการแพ้สารระคายเคือง การฝ่อตัวของเยื่อบุช่องคลอดโดยมีการอักเสบร่วม (Atrophic vaginitis) จากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน

ปากมดลูกอักเสบ จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ติดเชื้อหนองใน ติดเชื้อคลาไมเดีย (Chlamydia) หรือการติดเชื้อเริม

พยาธิสภาพอื่น ๆ บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ เช่น ปากมดลูกมีติ่งเนื้องอก (Polyp) หูดหงอนไก่ เนื้องอกหรือมะเร็งของมดลูก ปากมดลูกและผนังช่องคลอด ซึ่งมักจะเกิดการติดเชื้อ Anaerobe ซ้ำร่วมด้วย

ภาวะรูรั่ว (Fistula) เช่น รูรั่วระหว่างช่องคลอดและกระเพาะปัสสาวะ (Vesicovaginal fistula) หรือรูรั่วระหว่างช่องคลอดและลำไส้ตรง (Rectovaginal fistula) เหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดตกขาวผิดปกติเรื้อรังได้


 อาการแบบไหน บอกได้ว่าผิดปกติ

        สาเหตุของอาการตกขาวผิดปกติที่พบได้บ่อย 3 อับดับแรก คือ ภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial vaginosis)  ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อพยาธิ (Trichomoniasis) และ การติดเชื้อราในช่องคลอด (Vulvovaginal candidiasis) ซึ่งมีอาการที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน ดังนี้


ภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial vaginosis)    


        หมายถึง ภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของแบคทีเรียปกติ จากชนิดแลคโตบาซิลลัส (Lactobacilli) กลายเป็นแบคทีเรียชนิดอื่นมาแทนที่ ทำให้เกิดอาการผิดปกติและเกิดตกขาวขึ้น โดยผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ด้วยอาการตกขาวผิดปกติ มีอาการคัน มีกลิ่นเหม็นเหมือนคาวปลาหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ส่วนอาการปัสสาวะแสบขัด เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ การอักเสบในช่องคลอดหรืออาการแสบร้อนบริเวณปากช่องคลอดพบได้น้อย


ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อพยาธิ (Trichomoniasis)


        หรือพยาธิในช่องคลอด เกิดจากการติดเชื้อโปรโตซัว ซึ่งติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการตกขาว มีลักษณะคล้ายหนอง มีกลิ่นเหม็น ร่วมกับอาการแสบร้อนและคันบริเวณปากช่องคลอดและช่องคลอด ปัสสาวะแสบขัด เจ็บปวดเวลามีเพศสัมพันธ์ (Dyspareunia) หรือเลือดออกหลังร่วมเพศ ส่วนอาการที่มีลักษณะจำเพาะของการติดเชื้อชนิดนี้ คือ ตกขาวมีสีเขียว เป็นฟองและมีกลิ่นเหม็น เมื่อตรวจภายในจะพบการอักเสบ บวมแดงบริเวณปากช่องคลอด ช่องคลอด


การติดเชื้อราในช่องคลอด (Vulvovaginal candidiasis)


         ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ Candida albican ซึ่งในบางรายอาจตรวจพบเชื้อราในช่องคลอดโดยไม่มีอาการได้  โดยปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ ได้แก่ โรคเบาหวาน ซึ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานจะติดเชื้อราในช่องคลอดได้ง่าย , การใช้ยาปฎิชีวนะเป็นเวลานาน ทำให้มีการทำลายเชื้อปกติที่อยู่ในช่องคลอดและมีการติดเชื้อราได้ง่ายมากขึ้น รวมทั้งการมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงขึ้น ทำให้มีการติดเชื้อราในช่องคลอดได้ง่ายมากขึ้น เช่น การใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะตั้งครรภ์ การได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนจากภายนอก และภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น การติดเชื้อเอดส์ หรือการได้รับยาสเตียรอยด์

 

        ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการคันบริเวณปากช่องคลอด แต่อาจมีอาการแสบร้อนในช่องคลอด ปัสสาวะแสบขัดหรือการเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ เมื่อตรวจภายใน พบว่าจะมีการบวมแดงบริเวณปากช่องคลอดและช่องคลอด ลักษณะตกขาวเหมือนแป้งเปียก 


การตรวจวินิจฉัยและการรักษา

        แพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกายและตรวจภายใน รวมทั้งอาจส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การย้อมกรัม การเพาะเชื้อ ในส่วนของการรักษา แพทย์อาจพิจารณาให้ยารับประทาน หรือยาเหน็บ หรือยาในรูปแบบครีมข้อมูลอ้างอิง

รศ.พญ.จารุวรรณ แซ่เต็ง . (2018) . ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . แหล่งข้อมูล : https://w1.med.cmu.ac.th/obgyn/index.php?option=com_content&view=article&id=1413:icm-vaginal-discharge-and-vaginal-bleeding&catid=127&Itemid=1010 . ค้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 .