ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ผู้ป่วยเบาหวาน ทานแอลกอฮอล์ได้หรือไม่อ.พญ.พิธพร วัฒนาวิทวัส

แพทย์ผู้เชียวชาญด้านต่อมไร้ท่อ เบาหวาน ไทรอยด์

รหัสเอกสาร PI-IMC-300-R-00

 อนุมัติวันที่ 24 มกราคม 2563


โรคเบาหวานเกิดจากอะไร


-    ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ หรือสร้างได้น้อยลง


-    อินซูลินไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เต็มที่ หรือภาวะดื้อต่ออินซูลิน


ทั้งสองสาเหตุนี้ทำให้ร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานได้ ระดับน้ำตาลในเลือดจึงสูงกว่าปกติ

 


แอลกอฮอล์มีผลอย่างไรต่อผู้ป่วยเบาหวาน


        การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากๆ ติดต่อกัน ส่งผลให้เกิดภาวะตับอ่อนอักเสบหรือตับแข็งได้ ซึ่งตับอ่อนทำหน้าที่ผลิตเอนไซน์ย่อยอาหารและสร้างฮอร์โมนอินซูลิน โดยหากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ หรือสร้างได้น้อยลง ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เพราะร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานได้ และเป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคเบาหวาน


        นอกจากนี้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายชนิดทำมาจากผลไม้หรือข้าว ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรต ที่สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาล โดยหากดื่มมาก จะส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูง รวมทั้งแอลกอฮอล์สามารถเพิ่มความอยากอาหาร ซึ่งอาจทำให้เกิดการรับประทานอาหารมากเกินไปและทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อผู้ป่วยเบาหวาน


เครื่องดื่มที่แนะนำ หากต้องไปงานเลี้ยง


-          แนะนำให้ดื่มน้ำเปล่า แทนน้ำอัดลม น้ำผลไม้ และแอลกอฮอล์

-          หากต้องการดื่มแอลกอฮอล์ ให้จำกัดปริมาณตามที่แพทย์หรือนักกำหนดอาหารแนะนำ

-          อย่าดื่มแอลกอฮอล์ขณะท้องว่าง เพราะอาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

-          ควรปรึกษาแพทย์ในการรับประทานที่เหมาะสม เนื่องจากยาบางชนิด อาจทำปฏิกิริยากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

-          ควบคุมอาหารและน้ำตาล โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้บริโภคน้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อชาหรือ 24 กรัมต่อวัน