ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

เตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับมือสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่


อ.พญ.ณัฐิณี ลักษณานันท์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

รหัสเอกสาร PI-IMC-284-R-01

อนุมัติวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566


 

1. หลีกเลี่ยงการรวมตัว การไปในที่ชุมชน - การพิจารณา Home office การเรียน-การสอบ online


 

2. การเลือกเสพข่าวจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตระหนักแต่ไม่ตระหนก


 

3. ถ้ามีอาการคล้ายหวัด ควรแยกตัวอยู่บ้าน ทานยาบรรเทาอาการเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ แต่หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีหายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบากให้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลโดยไม่ปกปิดประวัติ


 

4. รู้ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดลำดับของความเสี่ยง - ความเสี่ยงที่เราจะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ประเมินจาก 2 ส่วน


      ส่วนแรก - จำนวนคนที่เราสมผัสใกล้ชิดในแต่ละวัน พบเจอมากเสี่ยงมากกว่าพบเจอคนน้อย


      ส่วนที่สอง – คนที่เราไปเจอมีโอกาสเป็นผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหน


     - กรมควบคุมโรคกำลังจัดทำแผนที่ระบุจุดที่พบผู้ป่วยโควิด-19


     - ลดความเสี่ยงลงด้วยการออกไปพบปะผู้คนให้น้อย


     - หากจำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนไม่ได้ ให้ป้องกันตัวเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ   อย่าเอามือมาสัมผัสบริเวณใบหน้า


     - กินอาหารที่ปรุงสุก ใช้ช้อนส้อมของตัวเองแยกส่วนตัว


 

5. วางแผนการใช้ชีวิตให้ดี


      สิ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ คือ การเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social distancing)


        - วางแผนการซื้อของ ไม่ใช่การกักตุนสินค้า


        - วางแผนการเดินทาง (ระยะทางไม่ห่างจากที่พักอาศัยมาก หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ)


 

6. ไม่ว่าจะป่วยหรือสุขภาพดีก็ต้องดูแลตัวเอง ป้องกันตัวเองทุกวัน


        - การเว้นช่วงระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย เมตร


        - สวมหน้ากากอนามัย


        - การล้างมือบ่อยๆ ด้วยนํ้าและสบู่นานอย่างน้อย 20 วินาที


        - พกแอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์ติดตัวไว้ กรณีที่ไม่สามารถล้างมือด้วยน้ำได้

        - รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ