ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ต้องทำอย่างไร เมื่อสงสัยว่าไปสถานที่เสี่ยงอ.พญ.ณัฐิณี ลักษณานันท์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

รหัสเอกสาร PI-IMC-292-R-00

อนุมัติวันที่ 24 ธันวาคม 2563


        ท่านอาจเป็นหนึ่งในผู้คนที่มีส่วนร่วมโดยไม่ได้ตั้งใจ ในการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เช่น เดินท่องเที่ยวในห้าง นั่งรับประทานชาบู เดินทางโดยรถโดยสารหรือเครื่องบิน ซึ่งถึงแม้จะเป็นคนละช่วงเวลา แต่ก็อาจมีความวิตกกังวลว่าจะติดเชื้อหรือไม่ และต้องทำอย่างไร


สังเกตุอาการ


หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก ให้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลโดยไม่ปกปิดประวัติปฏิบัติตัวอย่างไร


- รู้ข้อมูลวันเวลาเพื่อประกอบการจัดลำดับของความเสี่ยง


- หากอยู่ในวันเวลาที่เข้าข่ายความเสี่ยง ติดต่อรับการตรวจหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team : SAT) หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน


- สังเกตุอาการตนเอง หากมีอาการป่วยรีบไปพบแพทย์


- หากไปบริเวณพื้นที่เสี่ยง ให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือรวมกลุ่มหรือไปที่ชุมชน และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง


- เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย เมตร


- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยนํ้าและสบู่นานอย่างน้อย 20 วินาที หรือพกแอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์ติดตัวไว้ กรณีที่ไม่สามารถล้างมือด้วยน้ำได้


- ไม่วิตกกังวลมากเกินไป เลือกเสพข่าวจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตระหนักแต่ไม่ตระหนก


- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อาหารที่ปรุงสุก ใช้ช้อนส้อม แก้วน้ำ ของตัวเอง (ไม่ใช้รวมกับผู้อื่น)


- พักผ่อนให้เพียงพอ