ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
อ.นพ.วิศัลย์ อนุตระกูลชัย

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะ

รหัสเอกสาร PI-IMC-284-R-00

 อนุมัติวันที่ 24 ธันวาคม 2563
การหย่อนสมรรถภาพทางเพศคืออะไร 

    

        การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction) คือ ภาวะที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างเพียงพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ อาการนี้อาจเกิดขึ้นกับผู้ชายในช่วงวัยใดก็ได้ แต่ก็มักจะพบมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น


          กลไกในการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายค่อนข้างมีความซับซ้อน โดยสิ่งเร้าจะกระตุ้นสมองให้ส่งสัญญาณผ่านเส้น ประสาทไขสันหลัง สัญญาณเหล่านี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดการปล่อยสารเคมีที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปทำให้หลอดเลือดส่งเลือดเข้าสู่อวัยวะเพศชาย ทำให้อวัยวะเพศชายขยายขึ้น ซึ่งเนื้อเยื่อของอวัยวะเพศชายมีลักษณะคล้ายฟองน้ำ เรียงตัวกันเป็นแท่ง การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายจะเกิดขึ้นเมื่อมีเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อนี้และมีการขยายตัวเต็มที่ การขยายตัวจะไปกดหลอดเลือดดำ ทำให้เลือดไหลออกจากอวัยวะเพศชายน้อย

 


สาเหตุ

สาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ มักจะมีหลายสาเหตุร่วมกัน


-          ปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ เช่น ความรู้สึกผิดหรือความกังวลต่างๆเกี่ยวกับงาน ครอบครัว ความกลัวความล้มเหลวทางเพศสัมพันธ์


-          การเปลี่ยนแปลงด้านฮอร์โมนทำให้ความต้องการทางเพศลดลง


-          ความผิดปกติทางสมอง เช่น เนื้องอกในสมอง เส้นเลือดในสมองอุดตัน


-          ความผิดปกติที่บริเวณไขสันหลัง


-          เส้นประสาทส่วนปลายถูกทำลาย โดยมีสาเหตุจากโรคเบาหวาน หรือการผ่าตัดในอุ้งเชิงกรานเพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก หรือมะเร็งลำไส้


-          การรับประทานยาบางชนิดก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการเสื่อสมรรถภาพทางเพศได้ เช่น ยาแก้อาการซึมเศร้ายาแก้แพ้บางตัว ยาลดความดันโลหิตสูง เบต้า-บล็อกเกอร์


-          โรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง โรคประจำตัวต้องเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นมานานพอควรเป็นโรคที่มีผลต่อหลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ กล้ามเนื้อบริเวณอวัยวะเพศ

- โรคหัวใจและหลอดเลือด

- โรคความดันโลหิตสูง

- โรคเบาหวาน


-          อายุที่มากขึ้น


อาการ

        อาการแสดงของผู้ป่วย คือ อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวหรือแข็งตัวได้ไม่เต็มที่ ตลอดการมีเพศสัมพันธ์

 

 

วิธีการรักษา

การรักษาเบื้องต้น คือ ต้องลดปัจจัยเสี่ยงให้น้อยที่สุด คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น งดดื่มสุรา งดสูบบุหรี่ การงดยาบางตัวที่อาจจะเป็นสาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ


การรักษาทางด้านจิตใจ (Psychotherapy) หากสาเหตุเกิดจากทางด้านอารมณ์และจิตใจ


การใช้ยาในการรักษา (Drug Therapy) โดยมีทั้งยารับประทานและยาฉีด


- ยารับประทาน ยาจะออกฤทธิ์ โดยทำให้เลือดไหลเวียนเข้าไปสู่อวัยวะเพศชายได้ในระหว่างมีการกระตุ้นทางเพศ ซึ่งยาในปัจจุบันมีอยู่สามชนิด ซึ่งผลข้างเคียงแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ยากลุ่มนี้มีข้อควรระวัง คือ ไม่ควรใช้กับผู้ที่กำลังใช้ยาที่มีส่วนผสมของไนเตรทอยู่


- ยาฉีด จะเป็นการฉีดยาเข้าอวัยวะเพศโดยตรงและจะทำให้หลอดเลือดขยาย ยานี้จะเริ่มออกฤทธิ์หลังจากฉีดไปแล้ว 5-20 นาที และออกฤทธิ์ได้นาน 1 ชั่วโมง ผลข้างเคียงของยาอาจจะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า โด่ไม่รู้ล้ม ซึ่งจะมีอาการปวดที่อวัยวะเพศ เกิดอาการปวดบริเวณที่ฉีด เลือดออก


การใช้เครื่องปั๊มสุญญากาศ เพื่อช่วยให้เกิดการแข็งตัว หลักการทำงานของเครื่อง คือ อากาศจะถูกปั๊มออกจากท่อพลาสติกที่นำไปสวมไว้ที่อวัยวะเพศชาย เลือดจะถูกดึงให้เข้าไปที่เนื้อเยื่อที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ เมื่ออวัยวะเพศแข็งตัวแล้ว เครื่องมือนี้จะถูกนำออกไป จากนั้นจึงนำยางรัดที่ฐานของอวัยวะเพศ เพื่อช่วยให้คงการแข็งตัวได้


การรักษาด้วยการผ่าตัดสอดใส่วัสดุเข้าไปในอวัยวะเพศชาย