ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

โรคเกาต์เทียม


ศ.นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม

รหัสเอกสาร PI-IMC-223-R-00

อนุมัติวันที่ 24 กันยายน 2563

 

โรคเกาต์เทียมคืออะไร


        โรคเกาต์เทียมเป็นโรคข้ออักเสบจากผลึกเกลือชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า Calcium pyrophosphate dihydrate เนื่องจากโรคนี้มีอาการและอาการคล้ายโรคเกาต์แท้ได้ จึงเรียกว่า โรคเกาต์เทียมโรคเกาต์เทียมพบได้ในผู้ใดบ้าง


        โรคนี้พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป พบได้ทั้งในเพศหญิงและชาย นอกจากนี้สามารถพบได้ในผู้ที่มีความผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซั่มบางอย่าง เช่น ผู้ป่วยที่ต่อมไทรอย์ทำงานบกพร่อง ผู้ที่มีแคลเซียมในเลือดสูง เป็นต้นโรคนี้มีอาการและอาการแสดงอย่างไร


        โรคนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการแสดงต่างกันออกไป สามารถเลียนแบบโรคได้หลายชนิด เช่น


1.       บางรายมาด้วยอาการข้ออักเสบเฉียบพลันแบบเป็นๆ หายๆ เลียนแบบโรคเกาต์แท้


2.      บางรายมาด้วยอาการปวดข้อเรื้อรังแบบโรคข้อเข่าเสื่อม หรืออาจพบร่วมกับโรคข้อเข่าเสื่อมได้


3.      บางรายอาจมาด้วยอาการของข้ออักเสบเรื้อรังเลียนแบบโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้


4.      บางรายอาจไม่มีอาการ แต่สามารถตรวจพบได้ทางภาพรังสีการวินิจฉัยโรคเกาต์เทียม


        การวินิจฉัยโรคนี้จำเป็นต้องอาศัยการตรวจน้ำไขข้อ ซึ่งจะพบผลึกเกลือ Calcium pyrophosphate dehydrate (ซึ่งต่างจากผลึกเกลือยูเรตในโรคเกาต์) และตรวจพบลักษณะหินปูนจับที่แนวกระดูกอ่อน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรคนี้โรคเกาต์เทียมรักษาอย่างไร


        ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาที่สามารถไปละลายหินปูนออกจากกระดูกอ่อนได้ (ซึ่งต่างจากโรคเกาต์แท้ที่มียาละลายกรดยูริกออกจากเนื้อเยื่อในร่าง กายได้) ดังนั้น การรักษาโรคนี้ส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่การรักษาอาการอักเสบของข้อ การป้องกันการเป็นซ้ำ และการตรวจหาโรคร่วมที่อาจพบร่วมกันโรคเกาต์เทียม พร้อมให้การรักษาควบคู่กันไป


1.       การรักษาทางยา ในรายที่มีข้ออักเสบเฉียบพลัน แพทย์จะใช้ยาลดการอักเสบ เช่น ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ หรืออาจใช้ยาโคลชิซีน เหมือนกับการรักษาในโรคเกาต์แท้


2.      ในรายที่มีน้ำในข้อมาก การดูดเอาน้ำไขข้อออกจะช่วยลดการอักเสบของข้อได้


3.      ในรายที่ไม่ตอบสนองต่อยารับประทาน อาจจำเป็นต้องใช้ยาฉีดเข้าข้อ ซึ่งการรักษาแบบนี้ไม่ควรจะกระทำบ่อย


4.      การทำกายภาพบำบัด เป็นส่วนสำคัญเหมือนกับการดูแลข้ออักเสบทั่วไป


5.      ค้นหาโรคที่พบร่วมกับโรคเกาต์เทียม พร้อมให้การรักษาที่เหมาะสม เพื่ออาจลดการตกตะกอนของผลึกเกลือที่กระดูกอ่อนผิวข้อเพิ่มขึ้น