ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

จะทำอย่างไรเมื่อหัวใจล้มเหลว อันตรายที่หลายคนอาจละเลย