ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

พัฒนาการทางภาษาล่าช้าหรือพูดช้า
อ.พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวง

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

รหัสเอกสาร PI-IMC-186-R-00       ปัญหาพัฒนาการทางภาษาล่าช้า เป็นปัญหาที่พบมากในเด็กไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ ปัญหาอารมณ์ และพฤติกรรมที่ตามมาได้


พัฒนาการทางภาษาในเด็กปกติ         พัฒนาการในเด็กปกติ สามารถแบ่งภาษาได้เป็น 2 ส่วน คือ “ภาษาฟัง” หรือการรับรู้ของภาษา และ “ภาษาพูด” หรือการแสดงออกของภาษา ดังนี้


            -        ในทารกแรกเกิดจะเริ่มได้ยินเสียงและเริ่มแสดงออกด้วยการร้องไห้


            -        เมื่ออายุ 6 เดือน เด็กจะเริ่มหันตามเสียงเวลามีคนเรียกชื่อ และจะเริ่มส่งเสียงสูงๆ ต่ำๆ คล้ายเสียงของคนคุยกัน


            -        เมื่ออายุ 9 เดือน เด็กจะเริ่มทำตามคำสั่งง่ายๆ เช่น โบกมือ บ๊ายบาย หรือบอกให้หยุดได้ และจะเริ่มมีคำที่มีเสียงต่างๆ มากขึ้น เช่น ปาปา มามา 

 

            -        อายุ 1 ปี เด็กจะเริ่มทำตามคำสั่งที่มีท่าทางประกอบได้ เช่น คุณแม่ชี้ให้เอาขยะไปทิ้งหรือว่าหยิบผ้าอ้อมมาให้ เด็กสามารถเข้าใจและทำตามได้ รวมทั้งเริ่มพูดคำเดี่ยวที่มีความหมายได้ เช่น แม่ กิน หรือน้ำ เป็นต้น


            -        อายุ 2 ปี เด็กจะเริ่มทำตามคำสั่ง 2 ขั้นตอนได้ เริ่มมีคำพูดเดี่ยว ประมาณ 50 คำ และควรจะเริ่มมีคำ 2 คำติดกัน ที่มีความหมาย เช่น ไปเที่ยว หิวข้าว เป็นต้น
สาเหตุของพัฒนาการทางภาษาล่าช้า


           สำหรับสาเหตุของพัฒนาการทางภาษาล่าช้า เกิดได้จากหลายปัจจัย ได้แก่ ปัญหาทางพัฒนาการ เช่น เด็กมีพัฒนาการทางภาษาช้าอย่างเดียว มีพัฒนาการทั้งด้านภาษาและสังคมล่าช้า ที่เรียกว่า ภาวะออทิสติก หรือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งทำให้เกิดปัญหาพัฒนาการล่าช้าในทุกๆ ด้าน และปัญหาของการได้ยิน ที่พบบ่อยในปัจจุบัน คือ เด็กขาดการกระตุ้นให้พูด เนื่องจากใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์มากเกินไป


           นอกจากนี้มีสาเหตุบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าอาจจะทำให้เด็กพูดช้า เช่น การมีพี่น้องเป็นเพศชาย เป็นลูกแฝด หรือเด็ก 2 ภาษา แต่ทาง การแพทย์พบว่าสาเหตุนี้ไม่สัมพันธ์กับภาวะพูดช้า
การกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการ


       หากพบว่าเด็กมีพัฒนาการทางภาษาไม่ปกติ คุณพ่อคุณแม่ควรพามาตรวจประเมินพัฒนาการ เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาเบื้องต้นที่บ้าน ดังนี้


         -        งดดูสื่อต่างๆ ทางหน้าจอ ไม่ว่าจากโทรทัศน์ โทรศัพท์ แทปเลต หรืออื่นๆ


         -        ไม่ควรขู่ บังคับ หรือล้อเลียน เวลาเด็กพูดไม่ชัด หรือพูดผิด


         -        ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาในชีวิตประจำวัน หัดให้พูดคำสั้นๆ ง่ายๆ ออกเสียงให้ชัดเจน ผ่านกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา เช่น การอ่านนิทาน การดูรูปภาพ และเล่าอธิบายร่วมกัน รวมทั้งการพูดสื่อสารต่างๆ ในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญ

 

        การพูดเป็นพัฒนาการทางภาษาที่สำคัญสำหรับลูก โดยสิ่งสำคัญของการพูด คือ จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนฟังและคนพูด ซึ่งในปัจจุบันพบว่าหลายครอบครัวมักปล่อยให้เด็กดูหรืออยู่กับหน้าจอมากเกินไป และอาจส่งผลให้เด็กพูดช้า เพราะขาดการกระตุ้นที่เหมาะสม 


สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่

• Call center : 0-5393-6900-1

• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด