ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ลำไยกับผู้ป่วยเบาหวาน

อ.พญ.พิธพร วัฒนาวิทวัส

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

รหัสเอกสาร PI-IMC-181-R-00


อนุมัติวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

 

       ผลไม้ทุกชนิดมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ ถึงแม้จะมีใยอาหาร แต่หากรับประทานมากกว่าปริมาณที่กำหนด และแม้ไม่ใช่ผลไม้ที่มีรสหวาน ก็จะทำ ให้น้ำตาลในเลือดสูงได้ โดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสหวาน เช่น “ลำไย” ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีมากในฤดูกาลนี้ โดยลำไยเป็นผลไม้ที่มีรสหวานและมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างมาก เนื้อลำไยสดประกอบด้วยน้ำตาลหลักๆ 3 ชนิด คือ กลูโคส ฟรุกโตส และซูโครส ทั้งนี้ จากการวัดความหวานในผลไม้ ที่ใช้เครื่องมือวัดค่าที่เรียกว่า รีเฟรกโตมีเตอร์ Refractometer ซึ่งมีหน่วยเป็นบริกซ์ Brix (ระดับความเข้มข้น 1 บริกซ์ เท่ากับน้ำตาลซูโครส 1 กรัม ในสารละลาย 100 กรัม) พบว่าลำไยมีความหวาน 15.6% ดังนั้น ในการรับประทานลำไยสำหรับผู้เป็นเบาหวาน จึงต้องจำกัดปริมาณ เพื่อไม่ให้น้ำตาลในเลือดสูง


       ผู้เป็นเบาหวานควรเลือกรับประทานอาหารหลากหลายชนิด เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนที่ร่างกายต้องการ โดยเลือกรับประทานอาหารที่มีความหวานต่ำ และปรับสัดส่วนอาหารให้เหมาะสม รวมทั้งผลไม้ก็เช่นกัน ผู้เป็นเบาหวานควรเลือกรับประทานผลไม้ 1 ชนิดต่อมื้อ วันละ 2-3 ครั้งหลังอาหาร และควรหลีกเลี่ยงผลไม้รสหวานจัด หรือผลไม้ตากแห้ง ผลไม้กวน ผลไม้เชื่อม ผลไม้แช่อิ่ม ผลไม้กระป๋อง ซึ่งหากเป็นลำไยสด ควรจำกัดการทานประมาณ 6-8 ผลกลางต่อมื้อ และลำไยแห้ง สามารถทานได้ในปริมาณเท่าลำไยสด คือ 6-8 ผลกลางต่อมื้อ


 

       การบริโภคลำไยมากเกินไป อาจส่งผลต่อปริมาณน้ำตาลที่ได้รับ โดยเฉพาะสำหรับผู้เป็นเบาหวาน รวมทั้งเป็นสาเหตุสู่ภาวะโรคอ้วนได้ ดังนั้น หากต้องการรับประทาน ควรต้องจำกัดปริมาณ

 

เอกสารอ้างอิง

บทความเรื่อง อาหารกับผู้เป็นเบาหวาน http://sriphat.med.cmu.ac.th/th/knowledge-68

เอกสารงานวิจัยของ CMUIR (CMU Intellectual Repository) http://cmuir.cmu.ac.th/bitstream/6653943832/7927/5/food1051ck_ch2.pdf

บทความเรื่องทางเลือกของผู้บริโภคกับผลไม้รสหวาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/web2553/n102.php


สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่

• Call center : 0-5393-6900-1

• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด