ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

โรคตาแดง
ผศ.พญ.เหมือนพลอย นิภารักษ์ 

จักษุแพทย์

รหัสเอกสาร PI-IMC-175-R-01

อนุมัติวันที่ 12 ตุลาคม 2566

     

         โรคตาแดง เป็นการอักเสบของเยื่อบุตาที่เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อ ภูมิแพ้ ถูกสารเคมี เป็นต้น แต่ที่พบได้บ่อยและติดต่อกันได้ง่ายมาก คือ เยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อไวรัส ซึ่งไวรัสที่พบมากที่สุด คือ อะดีโนไวรัส (Adenovirus) รองลงมาคือ เฮอร์ปีส์ ไวรัส (Herpesvirus) เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) และค็อกซากี (Coxsackie)


การติดต่อ


       โรคตาแดง มักจะติดต่อจากการสัมผัสน้ำตาของผู้ป่วยที่ติดมากับนิ้วมือ และแพร่จากนิ้วมือมาติดที่ตาโดยตรง หรือจากเครื่องใช้ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แต่โรคนี้จะไม่ติดต่อทางอากาศหรือการมอง รวมทั้งการสบสายตา และการรับประทานอาหารร่วมกัน


       อาการของโรคมักเกิดหลังจากที่ตาได้รับเชื้อ ประมาณ 1-2 วัน ซึ่งมักมีอาการมากในช่วง 4 -7 วันแรก และจะหายได้เองในเวลาประมาณ 7-14 วัน โรคนี้พบบ่อยในช่วงฤดูฝน โดยมักเกิดการระบาดในที่ชุมชนและมีคนอยู่ร่วมกัน เช่น โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก ที่ทํางาน สระว่ายน้ำ เป็นต้น เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายรุนแรง แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาจติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนทำให้ตาพิการได้


อาการ


        หากเป็นตาแดงจากเชื้อไวรัส มักไม่ค่อยมีขี้ตา แต่มีน้ำตาไหลและเคืองตามาก อาจมีต่อมน้ำเหลืองที่หน้าหูโต เริ่มเป็นที่ตาข้างเดียวก่อน และลุกลามไปยังตาอีกข้างได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมักหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่หากมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน จะมีขี้ตามาก และขี้ตาเป็นสีเหลืองหรือเขียว


การรักษาและการปฏิบัติตัว

      

        การรักษาโรคตาแดง โดยมากจะรักษาตามอาการของโรค เช่น ให้ยาหยอดตาหรือขี้ผึ้งป้ายตา กรณีมีขี้ตามาก อาจให้ยาแก้ปวดลดไข้ รวมทั้งยาแก้อักเสบ นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว การปฏิบัติตัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้อาการของโรคนี้ดีขึ้น ดังนี้


-        เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ควรงดเรียนหรือหยุดงาน


-        หลีกเลี่ยงการใช้สายตาในช่วงที่มีอาการตาแดงรุนแรง เช่น การอ่านหนังสือ การใช้สายตาจ้องหน้าจอตลอดเวลา


-        การเช็ดน้ำตาหรือเช็ดตา ควรใช้กระดาษทิชชู่ และทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด


-        รักษาความสะอาดของดวงตา ไม่ให้สิ่งสกปรก ฝุ่นละออง หรือแมลงหวี่ตอมตา


-        ไม่ใช้มือจับหรือขยี้ดวงตา


-        งดไปที่ชุมชนหรือการลงเล่นน้ำในสระว่ายน้ำ


-        งดใส่คอนเทคเลนส์ในช่วงระหว่างที่มีอาการตาแดง


-        หมั่นล้างมือให้สะอาด


สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่

• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด