ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

กล้ามเนื้อฉีกดร.นพ.ภูวพงศ์  นิ่มกิ่งรัตน์

แพทย์โรคกระดูกและข้อ

รหัสเอกสาร PI-IMC-172-R-00

อนุมัติวันที่ 23 กรกฎาคม 2563         “กล้ามเนื้อฉีก” (Strain) คือ ภาวะที่เส้นใยมัดกล้ามเนื้อบาดเจ็บหรือฉีกขาด เพราะใช้งานหนักหรือยืดตัวมากเกินไป รวมทั้งอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เกิดความเจ็บปวดจนไม่สามารถขยับร่างกายหรือเคลื่อนไหวได้ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดที่มีการฉีกขาด พร้อมกับอาจมีรอยฟกช้ำหรือบวมร่วมด้วย ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงต่อกล้ามเนื้อฉีก ได้แก่ นักกีฬา เช่น นักฟุตบอล นักยิมนาสติก   ผู้ออกกำลังกายที่ไม่ได้อบอุ่นร่างกาย หรือยืด-คลายกล้ามเนื้อก่อนและหลังการออกกำลังกาย รวมทั้งผู้ใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมในการทำงานซ้ำ เช่น บุคคลที่ต้องทำงานหรือยกของหนัก เป็นต้น


สาเหตุ


         -        เกิดอุบัติเหตุ เช่น ถูกชน ถูกกระแทกอย่างแรง หรือสะดุด ลื่นล้ม


         -        ใช้งานหนักและซ้ำบริเวณเดิม เช่น ยกของหนัก โดยใช้กล้ามเนื้อส่วนเดิมซ้ำๆ


         -        ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนัก โดยไม่ได้ยืดและคลายกล้ามเนื้อการรักษา


         - พักการใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บเสียหายมากขึ้น


         - ประคบเย็นเพื่อลดอาการบวม ปวด


         - พบแพทย์ทางด้านกระดูกและข้อ เพื่อตรวจวินิจฉัยว่าการบาดเจ็บนี้ เป็นภาวะกล้ามเนื้อฉีกหรือไม่


         - แพทย์อาจให้ยารับประทาน เพื่อบรรเทาอาการปวดและบวม


         - กายภาพบำบัด ลดอาการปวด ลดบวม


         - ในกรณีที่จำเป็น อาจจะต้องมีการผ่าตัดซ่อมแซมกล้ามเนื้อส่วนที่ฉีกขาดการป้องกัน


       การป้องกันถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยไม่ให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อฉีก ดังนี้


-        อบอุ่นร่างกาย ยืด-คลายกล้ามเนื้อให้ถูกวิธี ทั้งก่อนและหลังออกกำลังกาย


-        หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่มากเกินไป


-        นักกีฬาควรระมัดระวังการเล่นกีฬา เพื่อลดอาการบาดเจ็บที่เสี่ยงต่อกล้ามเนื้อฉีก


-        หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น พื้นลื่น


-        หลีกเลี่ยงการยกของหนักและการทำงานที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมนานๆสามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่

• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด