ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

เปิดเทอมใหม่ปฏิบัติตัวอย่างไร ในวิถีแบบใหม่ (New normal)